Lappesnellene / Historikk
Historikk

Arbeidet med å få i gang et quiltelag startet i oktober 2002. Da var det en ivrig quilter som gikk ut i Jarlsberg Avis og spurte: "Vil du quilte med meg?" I Tønsbergs Blad var overskriften "Frelst på lapper". Her ble man oppfordret til å møte på Botne eldresenter tirsdag i den påfølgende uke og ca. 30 forventningsfulle damer "toget" inn. Det var helt tydelig at det var et stort behov for å møtes for å utveksle erfaringer samt å ha det hyggelig sammen. Det ble allerede denne kvelden trommet sammen et styre og vi bestemte å møtes igjen 21.januar-03 som er vår stiftelsesdato. Vi bestemte allerede på møtet i oktober at foreningen skulle hete Holmestrand Quiltelag. På møtet i januar ble medlemmene oppfordret til å komme med forslag til kallenavn og på møtet i mars ble det vedtatt ved avstemning å kalle laget for "Lappesnellene".

Bilde

Bilde

Sto i Jarlsberg Avis 21/3-2006.

Sto i Jarlsberg Avis 4/10-2011.

Bilde

Avisartikkel fra Jarlsberg Avis 18 juni 2013